Gülüş Tasarımı

Kişiye Özgü Gülüş Tasarımı

Kişiye Özgü Gülüş Tasarımı

Gülümsemede estetik kaygılar sosyal hayatı olumsuz etkilediği gibi, özgüven kaybına da neden olmaktadır. Bu sebeple en büyük estetik kaygıların başında dişler ve diş çevresi dokuların sağlıklı ve uyumlu görünüşü gelir. Her gülüş kişiye özel olduğu gibi, gülümsemenin tasarlanması da bu bakış açısıyla günümüz teknolojileri ile daha kolay ve iyi sonuçlar elde edilerek yapılabilmektedir.

Yüz ve Gülüş Tasarımı Nedir?

Yüz ve gülüş tasarımı; yüz oranları ve yüz şekilleri, çene kemiklerinin konumu ve hacmi, dişlerin dizilişi ve diş şekilleri, diş etlerinin konumu ve hacmi, dudak konumları gibi faktörlerin kişiye özel olarak değerlendirilip ideal oranlar belirlenerek dijital ortamda planlanmasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle röntgenlerin üç boyutlu olarak incelenmesi, dijital ağız içi tarayıcıların geliştirilmesi ve özel programlamalar sayesinde tasarım sonuçlarının işlemden önce gözlenebilmesi yüz ve gülüş tasarımının daha sağlıklı ve öngörülebilir şekilde yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Konuşma ve gülme gibi eylemler sırasında alınan dijital kayıtlarla kişinin estetik beklentileri de göz önüne alınarak gülüş tasarımı planı oluşturulur. Detaylı olarak yapılan planlamalar sayesinde doku uyumu yüksek restorasyonlar yapılabilmektedir.

Yüz ve Gülüş Tasarımının Katkıları Nelerdir?

Kayıtlar dijital tarayıcılarla yapılarak işlemler henüz başlamadan önce tedavi sonuçları gözlenebilir. Bu kayıtlar esnasında ölçü malzemeleri gibi materyalden kaynaklı deformasyonların oluşması engellenir ve üç boyutlu görüntülemeler sayesinde doku uyumu daha yüksek ve hassas planlanmış restorasyonlar planlanabilir. Yapılan tedaviler bilgisayar ortamında takip edilerek ve teknisyenlere aktarılarak işlem süreci kısaltılıp aynı zamanda kayıtlanıp istenildiğinde tekrar değerlendirilebilir. Yüz ve gülüş tasarımlarıyla birlikte; her birey kendine özgü estetik kaygılardan kendi doğal dokuları da korunarak ideal bir sonuç alabilir ve bu sayede sosyal hayata güvenle katılabilir.

Yüz ve Gülüş Tasarımında Beklentiler ve Uygulamalar Nelerdir?

Öncelikle kişinin estetik kaygılarının neler olduğu mevcut durumla birlikte değerlendirilir. Çene ilişkilerinin bozuk olduğu üst veya alt çenenin iskeletsel olarak daha önde-geride konumlandığı, veya çenelerin uzunluklarının fazla veya az olduğu veya yüz asimetrisinin mevcudiyeti ile birlikte dişlerin görünümünde estetik kaygıların olduğu durumlarda öncelikle ideal yüz oranları belirlenir ve sert dokularla birlikte tedavi planı oluşturulur.

Bunun dışında dişlerin boyutunun veya renk uyumunun estetik beklentiyi karşılamadığı koşullarda yüz şekliyşe birlikte kişinin yaşı ve cinsiyeti de göz önüne alınarak dental lamineler ve beyazlatma işlemleri gibi restoratif işlemler planlanabilir. Diş etlerinin görünümünde asimetri, veya fazla görünüş şikayeti gibi pembe estetik adlı diş eti düzenlemeleri de kişiye özgü tasarlanabilir.