Ağız ve Diş

Bruksizm Tedavisinde Botulinum Toksin

Botoks Uygulaması

Dişlerini sıkan kişilerde jeneralize atrizyon dediğimiz dişlerin aşınması durumunda çiğneme kaslarının gücünü azaltmak için Botulinum Toksin uyguluyoruz. Bruksist yani diş sıkan, temporomandibular eklem yani çene eklemi belirtileri göstermeye başlayan kişilere botulinum toksin uyguluyoruz. Bu kişilerde baş ve boyun ağrısı, kas ağrıları ve sabahları yorgun uyanma gibi belirtiler olabilir. Botulinum Toksin uygulaması sonucunda bu belirtileri ortadan kaldırarak tedavi sağlamaktayız.

Masseter kaslarına (her iki bölgeye) çift taraflı Botulinum Toksin enjeksiyonu, 6-78 hafta (ortalama 19 ± 17 hafta) boyunca semptomların (ağrı, çenelerin kilitlenmesi ve kenetlenmesi gibi) şiddetini önemli ölçüde azaltır. Botox uygulaması oral splint ile karşılaştırıldığında bruksizm üzerinde eşit derecede etkilidir ancak etki hızı Botulinum Toksin’den daha yavaştır.